Login:
Hasło:  
Biblioteka:  
 

Loginem jest numer z karty bibliotecznej.
Hasłem jest data urodzenia: RRRRMMDD.